Euromunten

Cijfers liegen niet. Het Belgisch begrotingstekort loopt op tot het grootste van heel Europa en de staatsschuld ligt ruim boven de honderd procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee zijn we een van de slechtste leerlingen van de Europese klas.

Een overheid die haar burgers vraagt de broeksriem aan te halen, begint best bij zichzelf. In België behoren de belastingen al jaren tot de allerhoogste van de wereld. Die belastingen nog verder verhogen, ontmoedigt werkende mensen en verstikt de economie.

De N-VA wil elke begroting op orde, zowel de federale als de Vlaamse.