De N-VA hecht veel belang aan het tegengaan van spijbelen. Preventie primeert daarbij, maar de strijd tegen spijbelen heeft maar kans op slagen als er daarnaast een mogelijke financiële sanctie aan het spijbelen is verbonden. Zo responsabiliseren we ook de ouders. Want hardnekkig spijbelen van jonge kinderen hangt dikwijls samen met een gebrek aan plichtsbesef bij de ouders.

Om het aantal spijbelaars terug te dringen, moeten we het spijbelgedrag ook sneller detecteren. Korter op de bal spelen voorkomt dat eenmalig spijbelen een hardnekkige gewoonte wordt.