Het aantal klachten over inbreuken op dierenwelzijn ging in het verleden in stijgende lijn. Helaas liet de controle erop vaak te wensen over. Sinds Vlaanderen zelf bevoegd is voor dierenwelzijn, hebben we met minister van dierenwelzijn Ben Weyts het tij kunnen keren.

Er is eindelijk sprake van een echt regelgevend kader ter waarborging van dierenwelzijn. Sinds 1 januari 2019 geldt er ook een totaalverbod voor onverdoofd slachten. 

De slagkracht van de inspectiediensten is aanzienlijk verbeterd zowel door extra mankrachten als door een transparanter beleid. In 2016 is de capaciteit van de Inspectiedienst Dierenwelzijn met maar liefst 60 procent uitgebreid en ging de dienst van 19 naar 30 voltijdse krachten. Daarnaast is in 2017 een nieuwe Vlaamse Inspectie voor Dierenwelzijn in het leven geroepen. Deze zal waken over de bescherming van dierenwelzijn, ook in de slachthuizen.