Vrouwe justitia

De N-VA wil alle overlast en criminaliteit – klein én groot – opnieuw kordaat en efficiënt aanpakken. We zetten het proactieve veiligheidsbeleid van de Zweedse regering verder met als sluitstuk een performante en klantgerichte Justitie die daders bestraft en slachtoffers bijstaat. 

Federale onderneming in moeilijkheden

Op het federale niveau is Justitie een onderneming in moeilijkheden. De gevangenissen kampen met een nooit geziene dramatische overbevolking, de gerechtelijke achterstand is torenhoog, de strafuitvoering laat te wensen over en slachtoffers blijven nog al te vaak in de kou staan. Geen wonder dat het vertrouwen van de burger in justitie een ongezien dieptepunt heeft bereikt. 

Eerste Vlaams minister van Justitie en Handhaving

Op het Vlaamse niveau heeft Zuhal Demir als eerste Vlaams minister van Justitie en Handhaving alvast wel het goede voorbeeld gegeven door onder meer de oprichting van een echt Vlaams Agentschap voor Justitie en Handhaving, de uitvoering van een recordaantal alternatieve straffen en het voeren van een justitieel beleid waar eindelijk de nodige aandacht wordt gegeven aan slachtoffers. 

Veiligheid als prioriteit

Veiligheid is een basisrecht. Het is dé kerntaak van de overheid om ervoor te zorgen dat élke burger zich te allen tijde veilig en beschermd voelt. De voorbije regeerperiode zal op het vlak van veiligheid jammer genoeg de geschiedenis ingaan als een periode van complete stilstand. Veiligheid was geen prioriteit, het was zelfs geen agendapunt. Dit is voor de N-VA onaanvaardbaar.

We zetten het veiligheidsbeleid dat door de regering-Michel werd ingevoerd dan ook zo snel als mogelijk verder. De reeds beschikbare mensen en middelen zetten we op een efficiënte en doordachte manier in en waar nodig zorgen we voor een verhoging van de capaciteit en een modernisering van de middelen. Een veiligheidsbeleid gaat echter over meer dan alleen maar middelen. Het vereist een ‘cultuur’ waarin ook burgers zich ervan bewust zijn dat zij hun steentje kunnen en moeten bijdragen aan een veilige samenleving. We zetten dan ook in op een échte goed georganiseerde proactieve veiligheidscultuur waarin degelijke werkomstandigheden, een duidelijke taak- en bevoegdheidsverdeling en respect en waardering voor onze hulp- en veiligheidsdiensten centraal staan. De N-VA zal de door de Zweedse regering ingeslagen weg waarin veiligheid niet alleen een agendapunt maar ook écht een prioriteit werd nooit meer verlaten en blijven streven naar een veiliger Vlaanderen.