Een gezond leefmilieu is essentieel. De N-VA blijft inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en vrije tijd en als leefgebied voor fauna en flora. Maar ook voor het opnemen van vervuilende stoffen als CO2 en fijn stof.

De overheid en de burgers moeten zich samen inzetten voor het klimaat. Particulieren moedigen we aan om zelf te investeren in energiebesparingen.

Als Vlaanderen meer recycleert en hergebruikt, verminderen we bovendien onze afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Onze recyclage-industrie staat nu al aan de wereldtop. En dat moeten we zo houden.