Positief aan de slag met diversiteit

Vlaanderen wordt alsmaar diverser. Dat is een realiteit waarmee we positief aan de slag willen. Dat betekent dat we iedereen uitnodigen om vanuit zijn of haar eigenheid mee te bouwen aan een Vlaamse samenleving en een gedeelde toekomst, als evenwaardige burgers, met gelijke rechten en plichten die door ieder worden gedeeld en gerespecteerd. Dat betekent evenzeer dat we uitgaan van wat ons bindt en elke vorm van discriminatie op basis van herkomst bestrijden.

De beste persoon op de juiste plaats

De N-VA streeft naar een volwaardige deelname van alle groepen van de bevolking aan de Vlaamse samenleving. Daarom werken we aan een modern diversiteitsbeleid dat niemand uitsluit en stereotiepe beeldvorming doorbreekt, onder andere via sensibiliserings- en informatiecampagnes. Met goede praktijkvoorbeelden toont de overheid dat diversiteit werkt. Met een competentiegericht personeelsbeleid kan ze andere werkgevers tot navolging inspireren, zonder hen daarom quota op te leggen. ‘De beste persoon op de juiste plaats’ is nog steeds dé stelregel voor de N-VA.