Wegen, spoorwegen, bruggen, havens, waterwegen: Vlaanderen moet blijven investeren in zijn infrastructuur.

Alles begint bij goed onderhoud en renovatie van wat er al is. Geen oplapwerk, maar serieuze herstellingen waar nodig. Beknibbelen op investeringen is catastrofaal op de lange termijn.

Vlaanderen moet ook vooruit durven kijken. We weten nu al dat de capaciteit van onze wegen en ons openbaar vervoersnet omhoog moet. Dat onze havens mee moeten met hun tijd.

De N-VA maakte alvast werk van een efficiëntere planning én van snellere vergunningen. Onze Vlaamse infrastructuur mag niet verzinken in procedureslagen. 

De infrastructuur zelf blijft beter in handen van de overheid. Maar bij de uitbating ervan kunnen wél privépartners worden betrokken. Door de concurrentie maximaal te laten spelen, daalt de kost voor de samenleving.