Impact partijprogramma's op begroting

“Wij hebben als enige partij de moed en de verantwoordelijkheidszin om binnen een realistisch begrotingstraject eerlijk aan te geven waar we naartoe moeten en hoe we dat kunnen doen. Dit mét een hogere economische groei, mét belastingverlagingen, mét extra investeringen in politie, justitie en defensie, mét meer jobcreatie en mét een koopkrachtverhoging voor mensen die werken en ondernemen. Dat bevestigt nu ook het Planbureau”, aldus partijvoorzitter Bart De Wever.

Het saneringspakket van de N-VA zou de federale begroting tegen 2029 met 2 procent van het bbp verbeteren ten opzichte van ongewijzigd beleid. Gepaard met een evenwicht op de regionale niveaus brengt de partij het totale begrotingstekort zo terug tot aan de Europese norm van 3 procent bbp.

Belastingen of saneren?

De enige partij die ook maar in de buurt komt is de PS. De Waalse socialisten verbeteren de begroting met 1.1 procent van het bbp en doen zo de helft van wat Europa vraagt. “Het grote verschil is dat de PS daarbij rekent op maar liefst 18 miljard euro aan belastingverhogingen, terwijl in het plan van de N-VA de belastingdruk daalt. Dat stelt nog eens scherp waarover deze verkiezingen écht gaan: de begroting op orde zetten via een sanering die werken meer doet lonen of via een belastingtsunami op de werkende, sparende en ondernemende Vlaming”, benadrukt De Wever.

Fabeltjesland

De andere partijen leven kennelijk allemaal in fabeltjesland. Open Vld komt met haar zogenaamd ‘becijferd groeiplan’ niet eens aan een vierde van wat er moet gebeuren, terwijl partijen als cd&v en Vlaams Belang er zelfs in slagen om met hun maatregelen het begrotingstekort nog fors verder te doen ontsporen.

Stuitende lichtzinnigheid

“De lichtzinnigheid bij de andere partijen is echt stuitend. Door onze hoge schuldgraad betalen we nu al jaarlijks rentelasten ter waarde van zowat het gehele budget van defensie, politie en justitie samen. En dat bedrag loopt de komende jaren nog fors verder op. De ruimte om te investeren in wat dan ook dreigt zo volledig te verdwijnen. Maar toch weigeren andere partijen de kiezer naar waarheid de uitdagingen te schetsen waarvoor dit land staat. Ik hoop dat de Vlaming verantwoordelijkheidszin zal belonen en lafheid zal afstraffen”, besluit De Wever.