Voor de N-VA is elk kind gelijkwaardig. Gezinsbijslag (vroeger kinderbijslag) is een recht van elk kind. Daarbij vertrekken we steeds van de positie en de persoon van het kind.

Alle kinderen die in Vlaanderen wonen en die zich in eenzelfde situatie bevinden, verdienen een gelijke behandeling. Eenzelfde kinderbijslag met eenzelfde bedrag voor elk kind en een gelijke fiscale behandeling, ongeacht rang of leeftijd, zijn de basis. Daarbovenop voorzien we in extra ondersteuning voor kinderen in armoede, kinderen met een beperking, pleegkinderen en (half-)wezen. Ten slotte voorzien we ook in een tegemoetkoming in de schoolkosten en de kosten van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

Deze principes komen ook terug in het ‘groeipakket’, de hervorming van de gezinsbijslag waar de N-VA haar stempel op heeft gedrukt. Helaas heeft Vlaanderen ook na de zesde staatshervorming niet alle sleutels in handen om een globaal gezinsbeleid te voeren. Zo blijft de gezinsfiscaliteit een grotendeels federale bevoegdheid. Federale fiscale maatregelen kunnen het Vlaamse beleid dus nog steeds tenietdoen. Dat hindert een echt Vlaams gezinsbeleid.