Het fileprobleem is enkel op te lossen door op verschillende vervoermiddelen tegelijk in te zetten. Elke modus heeft zijn plaats. De auto alleen zal ons niet redden, maar het openbaar vervoer evenmin. En zeker het potentieel van de fiets moeten we ten volle benutten.

Op korte termijn wil de N-VA met gerichte investeringen de grootste knelpunten en missing links aanpakken. Vooral rond Brussel en Antwerpen. Eerst investeren waar de nood het hoogst is. Zeker ook in fietspaden en de waterweg.