De N-VA staat achter de principes van de huidige abortuswet en toont zich altijd bereid om binnen een serieus parlementair debat mee na te denken over verdere verbeteringen, bijvoorbeeld inzake het inkorten van de verplichte bedenktijd. De partij voorziet voor haar volksvertegenwoordigers bij dit soort ethische kwesties de mogelijkheid om vrij te stemmen, naar eigen eer en geweten.