Inburgering

Inburgering is de levensader van een geslaagd migratieverhaal en is essentieel voor zowel de nieuwkomer als voor de verwelkomende maatschappij. Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Inburgering is voor de N-VA een plicht. Inburgering moet  in het land van herkomst starten als visumvoorwaarde, om zo de zelfredzaamheid van de nieuwkomer te maximaliseren. Via een inburgerings- en een taaltest tonen immigranten aan dat ze onze waarden, normen en taal kennen. Het Vlaams burgerschap staat open voor elkeen die onze Verlichte waarden omarmt en Nederlands leert. De nieuwkomer ondertekent een inburgeringscontract waarmee hij zich officieel engageert om onze waarden en onze taal te leren en te eerbiedigen. De inburgeringsplicht koppelen we aan het verblijfsrecht. Wie permanent verblijfsrecht wilt, moet slagen voor een burgerschapstest.

Integratie

De integratie van nieuwkomers is een uitdaging voor de inclusieve samenleving die de N-VA wil. Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Wij vragen niet dat nieuwkomers hun identiteit aan de grens achterlaten. Wat verwachten wij dan wel? Ten eerste dat nieuwkomers een inburgeringstraject doorlopen, waarbij ze Nederlands leren en aangeven onze waarden te aanvaarden (zie inburgering). Daarnaast verwachten we dat nieuwkomers letterlijk aan de slag gaan om van hun migratie een succesverhaal te maken: werk zoeken en aanvaarden, zich aansluiten bij verenigingen en zich op andere manieren inweven in ons kostbare weefsel. 

We pleiten voor een radicale ommezwaai in ons Vlaams integratiebeleid en gaan voor een sociaal cohesiebeleid, waar iedereen in onze samenleving wordt meegenomen in een verhaal waarin onze Vlaamse normen en waarden en de Vlaamse leidcultuur centraal staan. Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.