Wie bouwplannen heeft, is maanden of jaren bezig met de papierwinkel.

De N-VA werkt hard aan de vereenvoudiging van de spelregels. Niet omdat alles zomaar moet kunnen. Wel omdat mensen het recht hebben snel te weten waar ze aan toe zijn.

De omgevingsvergunning is een mooi voorbeeld. Voor projecten waarvoor vroeger een bouw- en een milieuvergunning nodig waren, volstaat nu een enkele aanvraag. Op die manier vermijden we tegenstrijdige adviezen en verkorten we de termijnen. De afgelopen jaren heeft minister Demir nog enorme stappen kunnen zetten met de vereenvoudigen van de MER, modulaire procedures, verdere digitalisering, meer rechters in de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de creatie van het omgevingsbesluit waardoor de herbestemming en vergunning mogelijk is in één traject, meer mogelijkheden tot wijziging tijdens de vergunningsaanvragen,...

Het werk is nog lang niet af. We vereenvoudigen regelgeving waar mogelijk, en bundelen in een codex. De codificatie van het omgevingsrecht moet de omgevingsambtenaren helpen om een meer rechtszekere vergunning af te leveren.  We zorgen voor efficiëntere beroepsprocedures zodat eindeloze vertragingen worden vermeden. We pleiten daarom voor een striktere definitie van belang, zodat alleen echte belanghebbenden het recht hebben om te procederen.   We starten een doorlichting op van alle Europese vergunningsvereisten en hun impact op de Europese competitiviteit. Zo kunnen we overbodige regels afschaffen.