De sportsector moet zich verder professionaliseren om de sportmentaliteit nog meer aan te wakkeren. Dat vereist gerichte investeringen in voldoende en kwaliteitsvolle infrastructuur, zowel voor topsport als voor de zogenoemde breedtesport, die iedereen kan beoefenen op amateurbasis.