De N-VA, samen met de Vlaamse Regering, blijft verder investeren in welzijn. Dat extra geld ging onder andere naar extra plaatsen in de kinderopvang, ouderenzorg en de omslag naar persoonsvolgende financiering bij personen met een beperking.

Maar de uitdagingen blijven groot en investeringen zijn nodig. De wachtlijsten zijn hiermee niet op 1-2-3 opgelost en de werkdruk in de zorgsector blijft hoog. Vandaar dat de N-VA ook wil inzetten op:

  • een beleid waarbij zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Veel patiënten zijn zelf vragende partij om in hun vertrouwde omgeving te blijven. Met de nodige hulp en ondersteuning is dat vaak haalbaar.
  • persoonsvolgende financiering waarbij op basis van een correcte zorgzwaartemeting, iedere zorgbehoevende (persoon met een beperking of oudere) een soort financieel “rugzakje” krijgt. Hiermee kan hij dan zelf kiezen voor de hulp die het best past.