De N-VA trekt resoluut de kaart van de binnenvaart. Dat is namelijk een milieuvriendelijk, veilig en goedkoop transportmiddel. We investeren dus volop in onze waterwegen.

Ook moeten de Vlaamse havens eindelijk écht samenwerken. Dat kan door meer specialisatie en een goede taakverdeling. Nu beconcurreren onze havens elkaar te vaak. De fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge is een eerste stap in goede richting.

Het succes van een haven hangt samen met de goede verbindingen met het hinterland via wegen, spoorwegen en kanalen. Zo moet de IJzeren Rijn dringend zorgen voor een verbinding tussen Antwerpen en Duitsland.