De N-VA staat voor een open, inclusief en solidair Vlaanderen. Wij streven naar een volwaardige deelname van alle groepen van de bevolking aan de Vlaamse samenleving, waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De N-VA staat voor een gedeeld burgerschap, een verhaal op basis van een gemeenschappelijke sokkel aan waarden, rechten en plichten. Daartoe behoren het Nederlands als gemeenschappelijke taal, een absolute gendergelijkheid,  een verbod op levensbeschouwelijke tekens bij de overheid en de scheiding van Kerk en Staat.