Financiën

Financiën

De N-VA wil de staatsschuld liefst zo snel mogelijk afbouwen en de begroting op élk niveau zo snel mogelijk op orde. Op Vlaams niveau brengen we de begroting in evenwicht en hanteren een strikte schuldnorm. De federale overheid moet op dieet. De N-VA is solidair met de andere regio’s, maar dat mag geen blanco cheque zijn.

Fiscaliteit

Wie werkt, spaart en onderneemt betaalt te veel belastingen. Een land kan alleen welvarend zijn als de inkomsten en uitgaven van de overheid in evenwicht zijn. Lagere belastingen invoeren wordt makkelijker wanneer Vlaanderen zelf bevoegd wordt voor zijn fiscaliteit.