In onze samenleving moeten mensen van elk gender en elke geaardheid veilig en vrij kunnen leven. Als partij zetten we verder in op het ondersteunen van de regenbooggemeenschap waarbij we zorgen voor een sterke verankering binnen de verschillende beleidsdomeinen. De N-VA strijdt mee voor juridische gelijkheid van iedereen, ongeacht geaardheid, genderidentiteit of  -expressie. De N-VA wil elke vorm van discriminatie tegengaan, in binnen- én buitenland.

Mensen die deel uitmaken van de regenbooggemeenschap vechten nog dikwijls tegen onbegrip en afwijzing, tegen pesterijen of regelrecht geweld. Dat is onaanvaardbaar en daar moet consequent tegen worden opgetreden.

Als partij blijft de N-VA het voortouw nemen in het gevecht tegen vooroordelen en uitsluiting. Net zoals we dat in het verleden hebben gedaan: altijd met argumenten, niet met sentimenten.