De Oosterweelverbinding is een onderdeel van 'De Grote Verbinding': het toekomstproject waarmee de Vlaamse overheid bouwt aan een stad en regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. Dankzij de bouw van Oosterweel wordt de Antwerpse Ring, de R1, volledig rond gemaakt. Er wordt ook verkeersveilige infrastructuur aangelegd die tegelijkertijd zorgt voor een meer leefbare omgeving voor iedereen. De ruimte die vrijkomt, door de overkapping van de Ring, wordt gebruikt om wijken met elkaar te verbinden, met meer groen en schonere lucht.

De OESO becijferde dat files ons elke dag één miljoen euro kosten. Dat zijn dus honderden miljoenen euro's per jaar. Om die fileproblemen op te lossen, moeten we niet enkel werk maken van alternatieven voor de wagen, maar ook van de nodige infrastructuur. Daarom wil de N-VA de zogenoemde missing links of ontbrekende schakels in ons wegennet wegwerken. Oosterweel is er daarvan een. 

De N-VA kiest voor mobiliteit én voor volksgezondheid en leefkwaliteit. Het Toekomstverbond dat we hebben gesloten beperkt zich dus zeker niet tot de Oosterweelverbinding. Ook de overkapping van de Antwerpse Ring maakt er deel van uit.

De laatste stand van zaken omtrent de werken vind je op www.oosterweelverbinding.be