De N-VA legt de klemtoon op de opbouw van een hechte gemeenschap van onderen uit, met een sterke lokale autonomie. De gemeenten staan het dichtst bij de mensen en vormen zo de democratische basis van dat sterke lokale bestuur. Zowel de rol van de gemeenteraad als de betrokkenheid van de burger moet vergroot worden.

Democratie is voor de N-VA meer dan verkiezingen. Democratie betekent ook dat burgers zelf meebouwen aan de samenleving, als lid van een vereniging, van een buurtcomité, van een sportclub, enzovoort. De overheid mag die cruciale rol niet overnemen met regeltjes en allerlei goedbedoelde initiatieven. 

Binnen Vlaanderen willen we het aantal bestuursniveaus tot twee beperken: de gemeenten en de Vlaamse overheid. Daarom schaffen we het provinciale bestuursniveau af (niet de provinciegrenzen). De huidige taken en middelen van de provincies verschuiven bij voorkeur naar de gemeenten, het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, zo niet naar de Vlaamse overheid. Zo versterken we de lokale democratie én maken we onze gemeenten financieel gezonder.