De NAVO is al 75 jaar de meest efficiënte manier om onze veiligheid te garanderen. Als antwoord op de destabilisering  aan de Europese buitengrenzen en op de nieuwe dreigingen op vlak van bijvoorbeeld cyberveiligheid is de NAVO onontbeerlijk. De NAVO zorgt niet enkel voor de nodige afschrikking, maar coördineert ook het antwoord van haar lidstaten om zo de nodige koelbloedigheid te bewaren.

De N-VA pleit er dan ook voor om onze verantwoordelijkheid binnen dit NAVO-bondgenootschap op te nemen, zodat we ons opnieuw kunnen profileren als een betrouwbaar bondgenoot. We nemen de NAVO-verplichtingen en verwachtingen als leidraad bij onze investeringen in Defensie. 

Complementair aan het NAVO-bondgenootschap zetten we ook verder in op Europese defensiesamenwerking. We zien deze samenwerking vorm krijgen van onderuit, via concrete samenwerkingsverbanden tussen gelijkgezinde lidstaten. Een ‘Leger van de Lage Landen’ is hiervan een goed voorbeeld.