Wetenschappelijk onderzoek en cultuur zit in de kern van de gemeenschapsbevoegdheden. Het Wetenschapsbeleid hoort daarom volledig thuis bij de deelstaten. De N-VA pleit voor een volledige regionalisering van de bevoegdheden en een verzelfstandiging van de federale wetenschappelijke instellingen die momenteel onderhevig zijn aan overtollige inefficiënte administratie met een sterk Franstalige inslag.