Een gezond leefmilieu is essentieel voor onze samenleving. De N-VA koestert niet alleen ons cultureel maar ook ons ecologisch erfgoed.

Regelmatig zien we de groeiende milieudruk op onze leefomgeving: de slechte waterkwaliteit door overbemesting en pesticiden, fijnstof in grootsteden en langs verkeersassen, het toenemende overstromingsgevaar door onvoldoende ruimte voor de waterberging van onze rivieren, …

Kinderen en ouderen zijn vaak de eerste slachtoffers van milieuvervuiling. Er is op veel vlakken al grote vooruitgang geboekt, maar we moeten de inspanningen volhouden en waar nodig opdrijven.