De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn zeer dierbare principes en fundamentele grondrechten. De N-VA beschouwt het dragen van opzichtige symbolen dan ook als een individuele keuze. De N-VA respecteert die keuze, ook in de publieke ruimte. 

De neutraliteit en onpartijdigheid van de overheid is echter een fundamenteel onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Die neutraliteit en onpartijdigheid worden zichtbaar gemaakt door een neutrale kledingstijl. Opzichtige symbolen aan het loket of in functies met een rechtstreeks contact met de burger kunnen dus niet.  

Tegelijk wil de N-VA niet dat de slinger te ver doorslaat. In andere functies dan aan het overheidsloket kunnen praktische afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. Daarvoor gelden de kledingvoorschriften.