Het gewoon en het buitengewoon onderwijs kunnen perfect naast elkaar bestaan. Ze vullen mekaar aan en hebben elk hun eigen doelstelling en expertise. Voldoende ondersteuning blijft cruciaal, zowel in de school om de hoek als in het buitengewoon onderwijs.

De N-VA werkte mee aan het nieuwe decreet voor kinderen met extra zorgnoden. Dat wilde een onterechte of te snelle doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs afremmen door objectieve regels te hanteren.