De ellenlange procedures om projecten, en zeker grotere projecten te realiseren, bedreigen de welvaart van de Vlaming. Dit is niet alleen een Vlaams fenomeen, maar we zien het over heel Europa. De problemen in Vlaanderen zijn niet gelinkt aan de administatrieve procedures, die de laatste jaren sterke hervormingen hebben doorgemaakt. Studies tonen dat ze zelfs beter zijn dan in de meeste West-Europese landen. Toch moeten we nog altijd verbeteringen nastreven. 

We moeten vooral de juridisering van onze maatschappij aanpakken, waarbij iedereen tegen alles in beroep gaat. Belangengroepen trekken steeds vaker naar de rechter met eigen interpretaties van decreten, wetten en verdragen, en steeds vaker vinden ze een activistische rechter die daarin mee wil gaan. Zo zagen we meerdere vernietigingen van de vergunning van Ineos (de grootste investering in Vlaanderen sinds decennia) omwille van de stikstofuitstoot, terwijl die uitstoot gelijk is aan die van één koe. De rechter heeft hier duidelijk geen evenwichtige afweging gedaan van verschillende belangen, en dat is een enorme bedreiging voor onze welvaart.

Het wordt tijd om het evenwicht tussen de machten te herstellen, en burgers/belangengroepen ook verantwoordelijk te maken in het gebruik van hun rechten. We willen werk maken van een snelle, correcte vergunningsverlening die rechtszekerheid biedt. Daarbij is het belangrijk dat ieders rechten worden beschermd, maar er dient ook redelijkheid aan de dag worden gelegd.