De N-VA wil dat iedereen in de eigen buurt kwaliteitsvol en betaalbaar kan sporten, een leven lang. Omdat sporten gezond is. En omdat samen sporten mensen dichter bij elkaar brengt. 

Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven van elke Vlaming. Scholen, clubs, gemeentelijke sportdiensten en werkgevers moeten samen bouwen aan een sportvriendelijke leefomgeving. Zo moedigen we iedereen aan om te bewegen. 

Steden en gemeenten verdienen daarin een centrale rol. Zij staan immers het dichtst bij de burger en kennen de behoeften het best. 

Voldoende en degelijke sportinfrastructuur vormt daarbij de basis. Grote infrastructuurprojecten zoals zwembaden, kosten echter geld. Om dat te realiseren, wil de N-VA samenwerking en cofinanciering stimuleren, zowel voor bouw als exploitatie.