De N‐VA aanvaardt elke vorm of uiting van levensbeschouwing binnen de grenzen van de wet. Het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in de publieke ruimte is een individuele keuze die de N‐VA respecteert, maar waaruit geen collectieve rechten kunnen geput worden. 

De N-VA verdedigt het recht van elke school om een verbod op opzichtige levensbeschouwelijke tekenen op te nemen in haar reglement. We geloven sterk in de neutrale dienstverlening van de overheid om discriminatie of groepsdenken tegen te gaan. We pleiten voor een absoluut verbod op levensbeschouwelijke of politieke tekens bij overheidsdiensten in Vlaanderen. De schijn van partijdigheid moet hier ten alle kosten worden vermeden.

In de privésector is het de vrijheid van de werkgever om te beslissen over de dresscode van de werknemers. De werkgever heeft dus het recht om het dragen van levensbeschouwelijke symbolen te verbieden. Dit vloeit voort uit de vrijheid van ondernemen en werd bevestigd door het Europees Hof van Justitie.