De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Het middenveld is van onschatbare waarde voor ons kostbare weefsel, maar mag niet beperkt blijven tot de traditionele zuilen.

Wij zien dat middenveld breed. Niet alleen vakbonden, werkgeversorganisaties en ziekenfondsen maken er deel van uit, maar ook de vele Vlaamse jeugdbewegingen, de gezinsbond, milieu- en consumentenverenigingen, enzovoort. Wij willen hen in het overlegmodel betrekken.

Het middenveld mag niet beperkt blijven tot de traditionele zuilen. Als er zich andere spelers aandienen, moeten zij een faire kans krijgen. Naast de socialistische, liberale en christelijke mutualiteit heb je in het landschap van de verplichte ziekteverzekering bijvoorbeeld ook de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen. Die diverse organisaties kunnen perfect naast elkaar bestaan. Zo kan het landschap van de vakorganisaties zich in de toekomst hertekenen, met naast de drie grote bonden een aantal onafhankelijke (beroeps)organisaties of niet-zuilgebonden initiatieven.

De N-VA wil de middenveldorganisaties niet betuttelen of beperken. Maar we moeten wel waken over mogelijke belangenvermenging en de verstrengeling tussen het verzuilde middenveld, de politieke besluitvorming én de beleidsuitvoering.