De vraag naar hulp- en dienstverlening voor senioren zal in de toekomst fors toenemen. Door de stijgende welvaart en de betere medische kennis leven mensen immers langer. In 2035 zullen meer dan 2,5 miljoen mensen in Vlaanderen ouder zijn dan 55 jaar. 

Het seniorenbeleid moet inspelen op deze evolutie. We mogen ons niet beperken tot een voorzieningenbeleid. De woon-, leef- en zorgbehoeften van senioren zijn veranderd. Senioren zijn actief, opgeleid en goed geïnformeerd. Meer dan twee op drie 80-plussers zijn volledig zelfredzaam. 

Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen in onze samenleving waarderen en versterken; niet betuttelen. De senioren zijn een volwaardige partner in de zorg, geen voorwerp van de zorg. 

Het traditionele aanbod-gestuurde hulpverleningsmodel moet vervangen worden door een moderner model, dat vertrekt vanuit de kracht van senioren binnen hun sociale omgeving.