Vlamingen houden van lekker eten, een glas drinken en een feestje vieren. Een goed draaiende horeca is belangrijk. De regering-De Croo heeft het de horeca de afgelopen jaren weer een stuk moeilijker gemaakt. Denk maar aan de verstrenging van de flexijobs.

De speerpunten van de N-VA zijn eenvoudig. De tewerkstelling in de horeca moet goedkoper en flexibeler door de beperking op de flexijobs ongedaan te maken en de mogelijkheid voor studentenarbeid uit te bereiden. De administratie moet eenvoudiger. En de verschillende controlerende departementen moeten voor hun controles maximaal overleggen en samenwerken. Bij die controles moet de nadruk liggen op eenvoudige en haalbare bijsturingen.