De weg naar een Europese defensie is lang en een Europees leger is niet voor morgen. Daarom kiest de N-VA voor een stapsgewijze evolutie naar een leger van de Lage Landen (Benelux), als tussenstap voor een verdere Europese defensie-integratie.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische marine is al decennialang een van de meest succesvolle en verregaande. Defensie moet die uitbreiden naar de andere legercomponenten, met als einddoel de integratie tot een gemeenschappelijk leger. Door onze militaire inspanningen internationaal beter op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een meer efficiënte en performante defensie.

Naast deze Benelux-samenwerking versterken we bestaande partnerschappen met gelijkgezinde landen en gaan we op zoek naar nieuwe partnerschappen. Voor de defensie-industrie streven we naar het wegwerken van de obstakels op een eengemaakte Europese markt.