Voor de N-VA is de fiets een volwaardig en handig transportmiddel. En goed voor de gezondheid bovendien! Met een doordacht beleid en wat goede wil kan Vlaanderen een echte fietsregio worden.

Steeds meer Vlamingen stappen op de fiets, en de diversiteit van de fietsen neemt toe. We maken daarom werk van meer ruimte voor onze fietsers, zodat ze zich veilig kunnen verplaatsen. Daarbij hanteren we een netwerkaanpak.  

We investeren verder in de fietsinfrastructuur, net zoals de voorbije legislaturen. De realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk krijgt daarbij extra aandacht. We pakken de fietsinfrastructuur aan zodat de veiligheid én het comfort van de fietsers verhogen.  

Onze kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Om hen te beschermen verplichten we de fietshelm tot 13 jaar.  

Het Vlaams verkeersreglement zorgt voor een optimale benutting van het potentieel van de openbare weg, met bijzondere aandacht voor de fiets en andere zachte weggebruikers.  Om dit te realiseren worden de resterende federale bevoegdheden overgeheveld naar Vlaanderen zodat het verkeersreglement leesbaarder, actueler en duidelijker wordt.