De N-VA wil de Vlaamse gezondheidszorg zoveel mogelijk stoelen op de principes van de Evidence-Based Medicine (EBM). Wat aantoonbaar werkzaam en dus wetenschappelijk bewezen is, betalen we sneller terug. Wat overbodig of niet werkzaam (genoeg) is, schrappen we. En dat principe hanteren we in alle domeinen van de geneeskunde: voor medische behandelingen, maar ook voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We zorgen ervoor dat innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen naar Frans model sneller worden opgenomen in de ziekteverzekering onder een voorlopige terugbetaling. Daaraan koppelen we een uitkomstverbintenis die opgevolgd wordt met klinische praktijkdata. Als blijkt dat de afgesproken uitkomst niet gehaald wordt, dan stort de firma een vooraf bepaald bedrag terug aan de overheid. Op die manier zorgen we voor snelle toegang voor de patiënt, zonder het risico op een ontsporend budget. 

Indien bewezen is dat een geneesmiddel of medisch hulpmiddel niet of onvoldoende werkt en het gebruik ervan de patiënt kan schaden of zelfs tot overlijden kan leiden, wordt het uit de handel genomen. Alleen zo kunnen we de patiënt maximaal beschermen en de kwaliteit van onze gezondheidszorg garanderen.