In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven: het gerechtelijk arrondissement BHV werd niet gesplitst, maar ontdubbeld. Het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde heeft sinds de zesde staatshervorming wel een eigen parket, maar nog steeds geen eigen rechtbank.

Mensen die in Halle-Vilvoorde een misdrijf plegen, kunnen nog steeds "taalshoppen" namelijk kiezen voor een Franstalige magistraat in Brussel. Dat is schering en inslag, zeker nu algemeen bekend is dat de Franstalige Brusselse rechters doorgaans veel milder zijn in hun oordeel dan de Nederlandstalige en bovendien een veel grotere achterstand hebben. Brusselse rechtbanken hebben bovendien weinig voeling met de realiteit in de Vlaamse Rand, omdat zij doorgaans dossiers behandelen van grootstedelijke criminaliteit. 

Niet alleen de N-VA, maar ook het parket van Halle-Vilvoorde, blijft daarom pleiten voor een eigen rechtbank.