Voor de N-VA moet de huurwetgeving transparant en duidelijk zijn, zodat meer eigenaars van een tweede woning hun huis of appartement effectief verhuren.

De rechten en plichten van huurders en verhuurders moeten in evenwicht zijn. De verhuurder moet een gezonde en leefbare woning aanbieden, terwijl de huurder moet meehelpen die woning gezond en leefbaar te houden.

Tegelijk wil de N-VA de strijd tegen de verkrotting opvoeren. Langdurige leegstand leidt tot de verloedering van de hele straat. Meer controle en strengere sancties zijn nodig.