Een van de prioriteiten is het aanpakken van de ellenlange wachtlijsten. “Dat vraagt niet alleen voldoende aanbod, zodat patiënten vrij kunnen kiezen, maar ook aandacht voor betaalbaarheid en gelijke toegang tot innovatieve behandelingen. Patiënten in ons land wachten gemiddeld anderhalf jaar langer op innovatie dan hun Duitse evenknie. We moeten en kunnen ambitieuzer zijn en de toegang tot nieuwe medicatie verzekeren vanaf dag één na goedkeuring door Europa”, legt Kamerlid Kathleen Depoorter uit. “Zowel artsen, tandartsen, zorgpersoneel als patiënten hebben behoefte aan een beter kader waarbij toegankelijkheid, minder administratieve lasten en meer tijd voor daadwerkelijke zorg centraal staan.” Daarom stelt de N-VA een ‘Better Deal’ voor met minder administratie en meer tijd voor de patiënt.

Innovatie essentieel

Het plan omvat daarnaast maatregelen op het gebied van preventie, met als doel vroegtijdige detectie en behandeling van ziekten te bevorderen. "Elke ziekte die we vroegtijdig kunnen voorkomen, opsporen, of behandelen, betekent winst op de lange termijn," benadrukt Kamerlid Frieda Gijbels. ”Digitalisering en innovatie zijn hierbij essentieel. Nieuwe ontwikkelingen kunnen er namelijk voor zorgen dat zorgverstrekkers meer echte zorgtijd kunnen spenderen aan hun patiënt.  Ook kunnen ze bijdragen aan kwaliteitsvolle dataverzameling en toegankelijkere zorg. We moeten dus durven meedenken met ontwikkelaars van nieuwe technologie met aandacht voor de balans tussen technologie en het menselijke aspect.”

Nieuwe ideeën en inzichten

“Van de kinderopvang tot het woonzorgcentrum, in een warm Vlaanderen zorgen we voor elkaar van het begin tot het einde”, zegt schepen Els van Doesburg. “Het is dan ook onaanvaardbaar dat ondanks de massale bijkomende budgetten, iedereen met kennis van zaken ziet dat we niet klaar zijn voor de toekomst. Dat is geen kwestie van alleen geld, hier moeten structurele hervormingen gebeuren. Welzijn moet de traditionele paden verlaten en open staan voor nieuwe ideeën en inzichten. Niemand mag welzijn monopoliseren.  Dat geldt zowel voor politiek als middenveld. Ramen open en frisse wind. Voor alle Vlamingen.”

Geen besparingen, wel gezond verstand

Tot slot benadrukt de N-VA de noodzaak om inefficiënties in het gezondheidszorgsysteem aan te pakken en de middelen optimaal te benutten. "We hebben altijd geïnvesteerd in de gezondheidszorg en zullen dat blijven doen. Maar het is essentieel dat deze middelen efficiënt worden besteed om hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden.” De N-VA wil dan ook het principe van de groeinorm behouden, maar meer afstemmen op de economische realiteit. “Geen besparing, wel gezondheidsbeleid met gezond verstand,” besluit de partij. Ze benadrukt ook opnieuw haar vraag om de volledige bevoegdheid over te hevelen naar het Vlaamse niveau. 

Het plan van de N-VA omvat ook maatregelen om de toegang tot medicijnen te verbeteren, mentale gezondheid te bevorderen, verslavingen aan te pakken, kinderopvang te verbeteren, ouderenzorg te versterken en meer perspectief te bieden voor personen met een handicap.
 

Download hier het volledige 10-puntenplan

Warme zorg met gezond verstand

10-puntenplan | PDF-formaat, 433 kB