De N-VA vraagt al sinds 2019 een serieuze besparing op de dotatie van de partijfinanciering. Concreet stellen we al jaren voor om deze dotaties niet langer aan de index aan te passen en dus te bevriezen. Jaar op jaar wordt in het parlement dezelfde discussie gevoerd. In woorden is er bij alle partijen verontwaardiging over de budgetten die naar de politieke partijen gaan. In daden gebeurt er echter niets. De regering-De Croo kondigde politieke vernieuwing aan en zou absoluut iets doen aan de partijfinanciering, maar daar komt niets van in huis. 

Niet eens opdagen in commissie

Op de recentste vergadering van de Kamercommissie Grondwet bleven zowat alle meerderheidsparlementsleden zelfs afwezig. Een thema-sessie over alle ingediende wetsvoorstellen op partijfinanciering, zoals de N-VA voorstelde, werd eerder al door de Vivaldi-partijen weggestemd. Op die manier wordt de behandeling van wettelijke initiatieven op dit thema door de meerderheid onmogelijk gemaakt in de bevoegde commissie. 

Opnieuw voorstel ingediend

Kamerlid Wim Van der Donckt: “Omdat de meerderheid weigerde om ons wetsvoorstel betreffende partijfinanciering in de commissie Grondwet te bespreken, dienden wij het voorstel in als amendement op de wijziging van de uitgavenbegroting. Op deze manier zouden we toch nog deze legislatuur kunnen besparen op de politiek.”

Besparing van meer dan zes miljoen euro

Concreet wordt met dit amendement een bevriezing voorgesteld van de financiering voor politieke partijen, door het bedrag terug te brengen naar het bedrag uit 2019, dus voor alle indexeringen, en dit ook inclusief de besparing van 5,32 procent die door de regering werd beslist. Dat zou vandaag al een totale besparing van 6.461.000 euro opleveren. 

Holle woorden

“Maar ook deze keer was er geen meerderheid voor ons voorstel in het parlement. Alle woorden van Vivaldi en vooral van Groen deze legislatuur over politieke vernieuwing en besparen op de politiek, blijken dus hol te zijn. Van daden is geen sprake. Een gemiste kans, een gemiste legislatuur,” besluit Van der Donckt.