De N-VA gaat uit van het principe dat een democratische en zelfverzekerde samenleving het best antwoordt op slechte ideeën door er in debat betere ideeën voor in de plaats te stellen. Slechte of verwerpelijke ideeën verdwijnen immers niet door ze strafbaar te stellen, wel integendeel. Pas als er voor debat geen ruimte meer is, bijvoorbeeld bij het ‘aanzetten tot geweld’ met een bijzonder opzet, dan wordt ingrijpen door de staat aanvaardbaar.

Een mening is vrij zolang ze niet leidt tot geweld. Hoewel het misschien controversieel klinkt en ingaat tegen een decennialange evolutie om alles wat men niet graag hoort strafrechtelijk te beteugelen in de hoop dat het zo opgelost is, is dat eigenlijk slechts de consolidatie van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.