Organogram

De N-VA-organisatie vertoont enkele bijzondere kenmerken. Zo is het partijcongres zonder meer het hoogste orgaan van de partij. Het spreekt zich uit over alle fundamentele zaken en over de oriëntering van de N-VA. Alle leden hebben er spreek- en stemrecht.

Tussen partijcongressen door is de partijraad het hoogste orgaan. De partijraad stelt de partijleiding aan en controleert ze.

Meteen hebben leden én militanten zeer veel en goede kansen om ingrijpend te participeren aan het partijleven.