Kamerlid Sigrid Goethals is niet verrast door de bevindingen: "Hoe kunnen we kwaliteit en enthousiasme verwachten van deze rekruten als het gebrek aan respect al begint in de aanloop naar hun selectie? Ondertussen blijft de werkdruk op onze politiediensten onhoudbaar hoog. Dit heeft directe gevolgen voor onze algemene veiligheid."

Twijfels over kwaliteit rekruten

De evaluatie werpt ook twijfels op over de kwaliteit en integriteit van de rekruten, wat aantoont dat de beoogde verbeteringen niet zijn gerealiseerd. "Er moet meer nadruk worden gelegd op integriteit en de attitude van kandidaten tijdens het selectieproces voor nieuwe rekruten. Op deze manier investeren we in de essentiële basisvaardigheden van startende agenten, zodat ze met kalmte, waardigheid en integriteit de straat op gaan. Maar gezien de schaarste aan geschikte kandidaten, lijkt dat het eerste aspect te zijn waarop wordt ingeboet."

Passieve houding minister

Goethals bekritiseert de gebrekkige daadkracht van minister Verlinden, die herhaaldelijk geconfronteerd werd met dit probleem, zowel vanuit de politiek als vanuit de politiediensten. "Haar passieve houding is de rode draad in haar beleid. En de diensten op het terrein, die kreunen onder de werkdruk, betalen daarvoor de prijs." De N-VA vraagt onder meer om een centrale instantie te voorzien die erop toeziet dat de opleiding homogeen is en de kwaliteit ervan wordt gewaarborgd. De partij vraagt ook een dringende herziening van de financiering.