Politieke partijen worden door de overheid gefinancierd. Dat is een goede zaak, want zo zijn de regels duidelijk en voor alle partijen dezelfde. Tot eind jaren 80 kregen politieke partijen nauwelijks geld van de overheid en waren ze aangewezen op giften van bedrijven. Corruptieschandalen zoals Uniop en Agusta maakten daar een einde aan. In de plaats kwam er een transparant systeem van overheidsfinanciering.

De N-VA wil partijfinanciering verminderen

Volgens de N-VA is de financiering van politieke partijen echter overdreven. Partijen kunnen gerust met minder. De N-VA heeft daarom altijd gepleit voor het verminderen van de partijfinanciering. Daarin zijn we ook steeds consequent geweest. Helaas stonden we met die houding  zeer vaak alleen. De N-VA is en blijft vragende partij om het debat over de partijfinanciering te heropenen en andere partijen te overtuigen de overheidsfinanciering van partijen te verlagen.

De N-VA is transparant

De N-VA is bovendien open over hoe ze deze overheidsmiddelen besteedt. Onderstaand vindt u de financiële verslagen van de N-VA. Telkens met de geconsolideerde jaarrekening van de N-VA vzw en de jaarrekening van de verschillende componenten van de partij. Dit financieel verslag wordt jaarlijks gecontroleerd door het Rekenhof en door de Controlecommissie partijfinanciering van de Kamer.

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2023 | PDF-formaat, 1.46 MB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2022 | PDF-formaat, 1.76 MB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2021 | PDF-formaat, 1.176 KB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2020 | PDF-formaat, 3.77 MB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2019 | PDF-formaat, 2.47 MB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2018 | PDF-formaat, 3.52 MB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2017 | PDF-formaat, 1.13 MB

Nieuw-Vlaamse Alliantie - Financieel verslag 2016 | PDF-formaat, 1.39 MB

Omwille van privacy werden adresgegevens van individuele bestuurders uit het financieel verslag verwijderd.