Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

De N-VA pleit voor een centrale registratie van elke vruchtbaarheidsbehandeling die wordt ondergaan. 

De N-VA is ook voorstander van een centrale instantie die de gegevens van de donoren registreert. Later kan die dan bemiddelen bij de eventuele toenadering tussen biologische ouder en kind, en hen professioneel begeleiden.