Overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven

We bouwen de overheidsparticipaties in overheidsbedrijven op een verstandige manier af. Behalve wanneer de universele dienstverlening moet gegarandeerd worden of bij een strategisch belang. Dan moet de overheid haar rol blijven spelen.

De bedrijfsvoering van onze overheidsbedrijven moet professioneler en transparanter. Ze moeten meekunnen met de besten van de Europese klas.

De overheid zet de grote lijnen uit. Vervolgens geven we meer autonomie aan het overheidsbedrijf om dat beleid uit te voeren, met minder politisering.

Lees meer overEfficiënte overheid