Kinderen en jongeren krijgen in een zomerschool voor een periode van minimaal 10 dagen in juli of augustus kosteloos een lesaanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen. Dit in combinatie met spel, cultuur en sport. In de zomer van 2020 werden er voor zo’n 7.500 leerlingen op grote schaal zomerscholen georganiseerd als reactie op de gedwongen sluiting van scholen tijdens de coronacrisis. De Vlaamse Regering besloot toen om zomerscholen structureel een plaats te geven in het onderwijsaanbod omdat het systeem vooral voor de meer kwetsbare leerlingen waardevol is. Leerkrachten stellen bijvoorbeeld in september vaak leerverlies vast bij leerlingen die een hele zomer lang geen woord Nederlands spreken. Dit aantal van 7.500 jongeren in 2020 werd gaandeweg opgetrokken tot 12.500 jongeren in 2023.

Groeiend succes

Die stijging trekt zich nu door tot 16.359 leerlingen in 2024, verspreid over 131 zomerscholen. Dat de zomerscholen blijven uitbreiden en veel initiatiefnemers jaar na jaar opnieuw intekenen is hoopgevend. De initiatiefnemers bestaan uit zowel scholen als lokale besturen. Vlaams minister Ben Weyts investeert 7,5 miljoen euro om de zomerscholen dit jaar opnieuw mogelijk te maken. “We zien steeds meer hoopvolle signalen in de strijd voor meer onderwijskwaliteit. Het aanhoudende en groeiende succes van de zomerscholen is daar zeker een van”, vertelt hij. “Veel leerkrachten vertellen me dat ze in september kunnen zien welke kinderen een zomerschool volgden. Het maakt bijvoorbeeld een enorm verschil voor al die kinderen die anders twee maanden lang ontkoppeld worden van het Nederlands.”