Artikels door of over Cieltje Van Achter

Door Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten op 17 juli 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“De Brusselaar wil een daadkrachtig beleid en geen gemorrel in de marge.” Het Brussels parlement keurde geen zogenaamd ‘relanceplan’ goed, maar een begrotingswijziging van 120 miljoen euro. Een slinkse begrotingswijziging. Dat zegt niet alleen de Brusselse N-VA-fractie, ook de Inspecteur Financiën …

Door Cieltje Van Achter, Annabel Tavernier op 22 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“De Brusselse gemeenten hebben duidelijk lak aan respect voor het tweetalig statuut van het Brussels Gewest.” N-VA-parlementsleden Cieltje Van Achter en Annabel Tavernier willen de Brusselse vice-gouverneur toelaten onwettige aanwervingen te vernietigen. “Meertaligheid in Brussel begint voor onze …

Door Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre op 12 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“Vandaag hebben wij een nieuw dieptepunt bereikt. Onze Brusselse regering bestaat uit een liegende minister-president en regeringsleden die de zelf afgesproken coronamaatregelen niet naleven. Welk vertrouwen kunnen wij nu nog hebben in onze politieke ‘leiders’?” Brussels N-VA-fractievoorzitter …

Door Cieltje Van Achter op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

“In tegenstelling tot de andere gewesten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan eens steken laten vallen.” De N-VA-fractie in het Brussels Parlement vraagt bij monde van fractievoorzitter Cieltje Van Achter de oprichting van een Bijzondere Coronacommissie. Die moet de Brusselse corona …

We hebben uitdrukkelijk gewaarschuwd afgelopen vrijdag voor de risico’s verbonden aan de betoging in Brussel vandaag. Het is bijzonder spijtig om in de huidige omstandigheden te zien dat we gelijk krijgen.  We hebben veel begrip voor de woede en verontwaardiging van de manifestanten, maar met 10.000 …

Door Cieltje Van Achter op 19 maart 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

“Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen.” De N-VA-fractie in het Brussels parlement steunt de bijzondere volmachten voor de Brusselse regering. Fractievoorzitster Cieltje Van Achter plaatst wel drie belangrijke voorwaarden bij de steun: daadkracht, geen belastingverhoging en …