Johan Van Overtveldt trok voor de N-VA de Europese lijst en kreeg vervolgens na de verkiezingen op 9 juni het mandaat om te onderzoeken bij welke fractie de partij zich het best aansloot. Belangrijk hierbij was om ervoor te zorgen dat de N-VA-delegatie zo stevig mogelijk kwam te staan in het Europese halfrond. Vanuit die hoedanigheid startte Van Overtveldt gesprekken op met diverse politieke groepen en delegaties in het parlement. Dat proces leidde ertoe dat, in overleg met de delegatie en de partij, de N-VA zich opnieuw aansluit bij de ECR-fractie. De partij behoorde hier ook al de afgelopen vijf jaar toe. “We wilden de garantie om ons programma en onze standpunten in alle vrijheid en onafhankelijkheid te kunnen vertolken, en om met het nodige politieke gewicht invloed te hebben”, klinkt het bij Van Overtveldt. “Binnen de ECR-fractie, binnenkort de derde grootste fractie in het parlement, worden die voorwaarden gehoord en gehonoreerd.” 

Productieve delegatie

Als relatief kleine delegatie toonde de N-VA zich de voorbije legislatuur al bijzonder productief binnen de fractie. Ze kreeg daarvoor ook de erkenning. Zo toonde enkele maanden geleden een rapport van de KU Leuven nog aan dat de N-VA-delegatie veruit de meest actieve Vlaamse delegatie in het Europees Parlement was op vlak van wetgevende initiatieven. “Dat is de manier waarop wij willen werken in het halfrond: actief, constructief als het kan, kritisch als het moet. En dat zullen we ook de volgende vijf jaar doen”, deelt Van Overtveldt mee. De toetreding wordt nog deze maand formeel bekrachtigd door de N-VA-partijraad.